Coś dla architekta

Rozbudowana wersja usługi adresowana do architektów, projektantów, inżynierów. Tych, którzy potrzebują obliczeń dla większych obiektów i w wysokim standardzie. Gdy przepisy wymagają wykonania analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii – warto zwrócić się do ekspertów. W tym celu stworzyliśmy energoOptimal Plus.

 

Opracowujemy analizę racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 mkw zgodnie z pkt. 10a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239) i zgodnie z treścią § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).

 

Zasady współpracy w tym zakresie są do indywidualnego uzgodnienia i mogą obejmować również dodatkowe przestrzenie korzyści dla obu stron.

 

Masz dodatkowe pytania – napisz do nas.