Częste pytania Klientów

Czym różni się energoOptimal od audytu energetycznego?

 

Po pierwsze, audyt energetyczny najczęściej jest wykonywany na potrzeby finansowania (ustawa termomodernizacyjna, dotacje unijne) i podlega ścisłym regułom związanym z daną procedurą. Nie można zatem wykonać w nim tego, co daje energoOptimal, czyli rozważenie dowolnych wariantów którymi interesuje się Inwestor. Po drugie, audyty z zasady szeregują  konkretne rozwiązania według ich opłacalności, nie można natomiast na ich podstawie szacować jaka będzie faktyczna opłacalność każdego z nich. EnergoOptimal pozwala, dzięki uwzględnianiu współczynników i prognoz ekonomicznych, na szacowanie przyszłych oszczędności dla każdego rozpatrywanego wariantu inwestycji oddzielnie. I wreszcie, po trzecie, audyty wykonuje się dla budynków stojących czyli na potrzeby modernizacji, nie wykonuje się ich dla budynków planowanych. A właśnie takie zastosowanie jest szczególnie potrzebne Inwestorom na etapie podejmowania decyzji dotyczących przyszłej budowy – analiza energoOptimal to umożliwia. Często jest wykorzystywana do symulacji przyszłych korzyści dla budynków dopiero projektowanych lub w fazie wznoszenia.

 

Czy wraz z raportem mogę liczyć na wyjaśnienie terminów, jednostek, określeń? Nie jestem inżynierem.

 

Tak, oczywiście. Raport przekazywany naszym Klientom zawiera pojaśnienia, uwagi czy informacje pomocnicze przydatne w interpretacji wyników. Gdy to nie wystarcza – służymy pomocą. Staramy się, jeżeli tylko jest to możliwe, przekazywać raport osobiście. Spotkanie takie pozwala nam na omówienie poszczególnych wyliczeń, wyjaśnienie ich znaczenia, udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony Klienta.

 

Czy mogę przy pomocy usługi energoOptimal zweryfikować parametry konkretnego modelu urządzenia lub systemu np. rekomendowanego mi przez wykonawcę?

 

Nasze obliczenia opieramy na danych naukowych, wynikających z doświadczenia, norm, przepisów oraz obliczeń programów inżynieryjnych. Można i warto je porównać z wynikami wskazywanymi przez producenta urządzenia. Należy jednak pamiętać, że nie dysponujemy szczegółowymi analizami czy badaniami konkretnych modeli. Nie mamy również wpływu na to, w jaki sposób producenci badają swoje urządzenia i w jakich warunkach przeprowadzają testy. Dlatego podchodzimy z rezerwą do informacji handlowych. 

 

Jaka jest wiarygodność analiz energoOptimala?

 

Oczywiście wyniki naszych obliczeń, choć podają konkretne kwoty np. prognozowanych kosztów ogrzewania, stanowią pewne przybliżenie. Nie istnieje możliwość precyzyjnego wyliczenia, gdyż na faktyczne zużycie energii ma wpływ szereg czynników, nie do przewidzenia w szczegółach np. poziom zużycia wody przez mieszkańców czy liczba dni mroźnych akurat w najbliższym sezonie. Wykorzystujemy do obliczeń przybliżenia i uśrednione wyniki wynikające z norm, doświadczeń i badań naukowców na całym świecie, modeli programistycznych wspierających obliczenia inżynieryjne i innych dostępnych źródeł. Tam, gdzie wyniki są obarczone ryzykiem niedokładności, wskazujemy ten fakt i zwracamy w raporcie uwagę Klienta, jakie może to być ryzyko. Prognozowane wartości ekonomiczne wzbogacamy analizą wrażliwości związaną z możliwymi wariantami.

 

Nie ma tutaj pytania, które Ciebie interesuje?

Napisz do nas – chętnie odpowiemy.