Dotacje NFOŚ!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozpoczął, od stycznia 2013, program dopłat do budynków energooszczędnych. Na dodatkowe środki mają szanse budynki spełniające standard NF40 lub NF15, czyli odpowiednio osiągające parametr EUco mniejszy bądź równy 40 lub 15 kWh/(m2*rok). Wysokość dotacji to 30 lub 50 tys. złotych. Na stronie NFOŚ można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi programu.

 

Procedury uzyskania dotacji, jak również szczegółowe warunki jakie musi spełniać budynek i dokumentacja wniosku, są dość skomplikowane. Ale oczywiście energoOptimal służy w tym zakresie pomocą. Chcemy ułatwić Naszym Klientom skorzystanie z dotacji NFOŚ tak, aby bez niepotrzebnych nerwów przejść wszystkie procedury i zrealizować korzyści z dopłaty.

 

Dlatego przygotowaliśmy specjalną wersję usługi energoOptimal Passive skupioną na analizie projektu pod kątem wytycznych NFOŚ określających podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych.

 

Usługa jest adresowana zarówno do Inwestorów, jak również – jako wsparcie – do architektów i projektantów. 

 

Zachęcamy do zapytań o wycenę energoOptimal Passive dla Państwa projektów.