Korzyści

Elastyczność lokalizacji

 • spotkanie z Klientem w dogodnym miejscu lub za pośrednictwem internetu
 • możliwość przeprowadzenia analizy na podstawie planów inwestycji np. jeszcze przed budową
 • wizję lokalną robimy zawsze, gdy specyfika inwestycji tego wymaga

 

Obiektywność

 • niezależny zespół specjalistów: inżynierów, audytorów, ekonomistów
 • nie reprezentujemy producentów ani dystrybutorów zachowując suwerenność opinii; nie zależy nam na tym,  by sprzedać jakieś urządzenie
 • działamy w interesie naszego Klienta

 

Rzetelność

 • eksperckie oprogramowanie
 • światowe standardy i normy
 • zgodność z przepisami
 • jeżeli jakieś szacunki podajemy w przybliżeniu to dlatego, że obecny stan wiedzy technicznej nie pozwala na ich precyzyjne wyliczenie

 

Ekonomia

 • porównanie korzyści wybranych wariantów
 • uwzględnienie prognoz rynkowych w zakresie spodziewanego wzrostu cen paliw i inflacji, analiza wrażliwości w relacji do tych parametrów
 • osadzenie w określonym horyzoncie czasowym inwestycji
 • wykorzystanie w analizie powszechnie stosowanych wskaźników ekonomicznych