Przykłady analizy

Poniżej przykładowe zagadnienia uwzględniane w ramach energoOptimal.

Szczegółowy zakres obliczeń jest każdorazowo uzgadniany z Klientem przed realizacją usługi. Dzięki temu może on uzyskać odpowiedź na te problemy, które są strategicznie ważne dla danej inwestycji.

 

 • wyliczenie szacunkowych kosztów rocznego ogrzewania planowanego budynku
 • analiza zmiany tych kosztów dla różnych wariantów ocieplenia przegród zewnętrznych (ściany, dach, podłoże), okien, drzwi
 • audyt energetyczny dla potrzeb ustawy termomodernizacyjnej, dotacji unijnych lub innego typu dofinansowania
 • obliczenie opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii m.in. kolektorów słonecznych lub pompy ciepła
 • weryfikacja bilansu przewietrzania budynku, prognoza strat ciepła na wentylacji, analiza opłacalności wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji)
 • weryfikacja rozwiązań zaproponowanych przez projektantów
 • sprawdzenie korzyści prognozowanych przez producentów urządzeń
 • wskazanie możliwych modernizacji zwiększających energooszczędność
 • analiza różnych wariantów modernizacji i przyszłych korzyści dla każdego z nich
 • wyliczenie rocznych kosztów ogrzewania wynikających z projektu i porównanie ich z faktycznymi dla już eksploatowanego budynku – analiza rozbieżności
 • analiza ekonomiczna różnych wariantów uwzględniająca szacowaną inflację, wzrost cen paliw, horyzont czasowy inwestycji
 • analiza innych zagadnień związanych z energooszczędnością istotnych dla Inwestora