TRÓJPAK dla energoOszczędnych

 

ZASADY PROMOCJI

 

1. Promocja TRÓJPAK dla energoOszczędnych obejmuje pakiet trzech usług:

  • analiza energooszczędności budynku realizowana w ramach usługi energoOptimal lub zamiennie audyt energetyczny – z rabatem 10%,
  • obliczenia energooszczędności na potrzeby dotacji NFOŚ przewidzianej dla domów pasywnych i energooszczędnych w ramach programu dotacyjnego na lata 2013 – 2018 realizowane w ramach usługi energoOptimal Passive – z rabatem 20%,
  • test szczelności budynku, zalecany przez Warunki Techniczne (WT2008) oraz obowiązkowy w przypadku korzystania z dotacji NFOŚ, realizowany w ramach usługi Blower Door Test – z rabatem 30%.

 

2. Wszystkie usługi objęte promocją są świadczone przez Progress Energy Sp. z o.o. Pakietu TRÓJPAK dla energoOszczędnych nie można łączyć z innymi promocjami firmy prezentowanymi na stronach: www.energoOptimal.pl oraz www.BlowerDoorTest.pl.

 

3. Istnieje możliwość skorzystania wyłącznie z dwóch elementów TRÓJPAKA z pominięciem analizy na potrzeby dotacji NFOŚ. W takim wypadku przysługują następujące rabaty: analiza energooszczędności budynku – rabat 10%; test szczelności budynku – rabat 15%.

 

4. Oferta promocyjna jest ważna do 31.08.2013.  W celu skorzystania z promocji należy w tym terminie dokonać zamówienia usług i wpłaty zaliczki. Realizacja elementów oferty promocyjnej winna być wykonana w terminie do 31.12.2013.