TRÓJPAK – nowa promocja!

TRÓJPAK dla energoOszczędnych – nowa promocja na wiosnę 2013!

 

Zachęcamy do skorzystania z nowej promocji obejmującej trzy usługi potrzebne tym, którzy chcą dobrze zaplanować energooszczędność swojego budynku. Pakiet TRÓJPAK dla energoOszczędnych jest przydatny zwłaszcza wtedy, kiedy planujemy krozystać z dotacji NFOŚ dla domów energooszczędnych i pasywnych. Obejmuje elementy niezbędne do otrzymania dotacji a – dzięki zintegrowaniu trzech usług – można osiągnąć znaczące finansowe oszczędności. Zapraszamy!

 

Więcej szczegółów na temat promocji tutaj!