Usługa

EnergoOptimal to usługa obliczeń inżynieryjnych i ekonomicznych.

Jej zadaniem jest weryfikacja opłacalności technologii energooszczędnych w budownictwie. Pomaga odpowiedzieć na pytanie: w co warto inwestować i jak bardzo warto? Bo wszystkie wyniki w raporcie z analizy przedstawiane są w złotówkach przyszłych oszczędności. To prosty sposób na rzetelne obliczenia, porównanie wariantów, optymalizację. Po to, aby decydować świadomie i wybierać rozsądnie.

 

W wyniku przeprowadzonych analiz Klient otrzymuje raport zawierający wyliczone wartości, wnioski i rekomendacje. Może on być przydatny na etapie projektowania budynku, wspomagając decyzje  zastosowania wybranych technologii energooszczędnych. Może również wspierać weryfikację ofert producentów czy wykonawców,  zwłaszcza w zakresie prognozowanych przez nich przyszłych korzyści. Niejednokrotnie raport energoOptimal okazał się przydatny jako studium wykonalności dla różnych wariantów modernizacji budynku. Dla zaangażowanych Inwestorów jest to baza do wniosków,  o jakich rozwiązaniach energooszczędnych warto myśleć, a jakimi nie zawracać sobie głowy.

 

Naszymi Klientami są Inwestorzy, Architekci, Administratorzy i Użytkownicy budynków. Osoby prywatne, firmy i instytucje – podmioty najbardziej zainteresowane tym, by przyszła eksploatacja ich nieruchomości była jak najtańsza, bez straty jakości.  Zdarza się, że w wyniku przeprowadzonej analizy Inwestor wstrzymuje wielotysięczne zakupy technologii – bo energoOptimal rzetelnie oszacował jej realną opłacalność. Inni za to, dzięki obliczeniom, inwestują w nowoczesne rozwiązania wybierając te naprawdę opłacalne, z możliwymi do oszacowania efektami.

 

Naszym zadaniem jest ułatwić Klientowi podjęcie dobrych decyzji.
Tak postrzegamy naszą misję. Realizujemy ją wykonując rzetelne obliczenia, solidne porównania i wiarygodne szacunki. Ostateczna decyzja należy do Inwestora!

 

Zobacz przykłady zakresu analizy.